15شهریور

وعده ایی که داده آییم محقق شد انعقاد تفاهم نامه در واگذاری کاخ تاریخی صفی آباد به شهرداری بهشهر

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

ارسال نظر

دی ان ان