15شهریور

تفاهم نامه منعقد شده ۱۲ شهریور ۹۹ #پیرامون واگذاری کاخ صفی آباد که درساختمان میراث فرهنگی استان صورت گرفته به تهیه #طرحهای مرمتی و #اجرایی از سوی شهرداری با نظارت کارشناسان میراث تاکید داشته است.

شورای اسلامی بهشهرپیشنهاد شهرداری مبنی بر #دیوارکشی مسیرکاخ صفی آباد را در فروردین ۹۹ مصوب که مراحل اداری پروژه در دست اقدام میباشد.

 باسپاس فراوان ازهمراهی بی وقفه وحمایت مجدانه :

 وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری 

 نمایندگان وزارت اطلاعات

 حسین زادگان استاندار مازندران

 فرزانه رییس میراث استان و همکاران

 هادی خنجری فرماندار شهرستان بهشهر

 گفتنی است اول اردیبهشت ۹۹ رونمایی مجازی در ساختمان شهرداری با حضور مسوولان استانی و شهرستانی صورت پذیرفته است .

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر
 

ارسال نظر

دی ان ان