15شهریور

پوریا میرزا زنجانی شهرداربهشهردر شورای ترافیک شهرستان

بررسی نصب دوربین پلاک خوان  در ورودی و خروجی شهر

 ایمن سازی تلویزیون شهری

 ترمیم و اصلاح سرعتکاه 

ایجاد پارک حاشیه ایی 

پارکینگ ویژه خودروهای سنگین
 

ارسال نظر

دی ان ان