23شهریور

متهم اول در این جنایت، رژیم صهیونیستی و دولت آمریکاست این حرکت در این برهه‌ میتواند به انگیزه‌ منصرف کردن ذهن ملّتها و دولتهای غرب آسیا از نقشه‌های شومی باشد که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای این منطقه در سر دارند.

گوشه ایی از بیانیه رهبر معظم انقلاب در پی اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم 

روابط عمومی پایگاه بسیج مرسلین شهرداری بهشهر
 

ارسال نظر

دی ان ان