18خرداد

هزینه 20 میلیارد ریالی در کوهی خیل نیز مانع سیل نشد

هزینه 20 میلیارد ریالی در کوهی خیل نیز مانع سیل نشد

 

بیش از 7 میلیارد ریال بابت تملک 10 دستگاه منزل مسکونی به مساحت2550 متر مربع اقدام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر پروژه سیل بند کوهی خیل با بیش از 20 میلیارد ریال


در بهمن 92 افتتاح شد.

حمید آزموده شهردار بهشهر در حادثه سیل 14 خرداد در این منطقه عنوان داشته است که : این منطقه به دلیل عدم


رعایت حریم و ساخت و ساز غیر مجاز توسط اهالی که در گذشته خارج از محدوده شهر بوده شهرداری نیز
به منظور


تعریض و تملک خانه های غیر مجاز در منطقه کوهی خیل
نسبتبه خرید 10 دستگاه منزل مسکونی به مساحت 2550


متر مربع و با پرداخت غرامت و آزاد سازی حریم به مبغ بیش از 7 میلیارد ریال اقدام نموده تا به رفع این معضل اقدام


نماید .

 شهردار بهشهر خاطر نشان کرده است:
 

با توجه به هزینه بیش از 2 میلیارد تومان در منطقه کوهی خیل و با تغییر مسیر رودخانه ، متاسفانه با بارندگی 14


خرداد ، مجددا این محله دچار حادثه شده است که به نظر میرسد مشکل از فرادست رودخانه باید کارشناسی و

حل گردد .

ارسال نظر

دی ان ان