13خرداد

دانش فنی ایران بی نظیر و قابل ستایش است

دانش فنی ایران بی نظیر و قابل ستایش است

 

امتداد تفاهم نامه ایران و ژاپن به کارخانه کمپوست شهرستان بهشهر کشیده شد


 
 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر دکتر حسینی مشاور عالی موسسه بازیافت استان


و هیئت همراه که متشکل از کارشناسان محیط زیست از کشور ژاپن بوده از کارخانه کمپوست بهشهر بازدید


کردند.

 

مسئول روابط عمومی شهرداری بهشهر در این گزارش اعلام داشته اند که: طی بازدید بعمل آمده از سوی


کارشناسان محیط زیست استان و هیئت همراه ژاپنی که با هدف ارزیابی زیست محیطی و بررسی کارخانه


کمپوست بهشهر در نحوه اجرا بوده بازدید کرده که بسیار مورد تحسین و رضایت کارشناسان برخلاف تصوراتشان


قرار گرفت.

 

در این بازدید دکتر حسینی مشاور عالی موسسه بازیافت استان مازندران اعلام داشته است که:
 

با توجه به احداث کارخانه کمپوست در شهرستان بهشهر و اهمیت حفظ و بقائ محیطِ زیست بهشهر با توجه به


ظرفیت و قابلیتهای تعریف شده که از نقطه قوت بالایی برخوردار بوده کارشناسان ، این شهر را بعنوان پایلوت


برای بازدید ژاپنی ها انتخاب کرده که این گروه دانش فنی و مهندسی در اجرای این طرح را بی نظیر و قابل


ستایش دانسته اند .

 

در پایان گفتنی است این کارخانه با تزریق 1میلیارد و 200 میلیون تومان بودجه قادر به خرید دستگاه ویندرو به


منظور اتمام عملیات کارخانه و انتقال زباله از شهر به این منطقه خواهد بود اما یقینا این پایان پروژه نبوده و به


منظور اتمام  ابنیه که شامل بخش اداری
آزمایشگاه  - مسیر تردد خودرو به طول 2 کیلومتر از پنج شهرستان به


این مجموعه و موارد دیگر خواهد بود بیش از 1 میلیارد تومان دیگر نیز هزینه خواهد داشت

ارسال نظر

دی ان ان