حمل و نقل عمومی
خطوط تاکسی

خط: خط 12

ایستگاههای تاکسی

تعداد ایستگاه : 7

 
پایانه های اتوبوسرانی

موسوی و آزادگان

شرکتهای خصوصی

تاکسی بی سیم
تاکسی تیرنگ

 
ایستگاههای تاکسی
537
آمار رانندگان تاکسی
100
تاکسی بی سیم
200
وانت بار
100
دستگاه دیزل
مسیر خطوط تاکسیرانی
ردیف مالکیت نام شرکت مبدا مقصد
1 خصوصی تاکسی پارک ملت عبور شهید آباد
2 خصوصی تاکسی پارک ملت انتهای قائم
3 خصوصی تاکسی چهار راه امام انتهای قائم
دی ان ان