تصویر شهرداران سال تولد مدرک تحصیلی سمت سمت قبلی سال تصدی
  عبدالحسین کاسمی     شهردار   1329
  محمد طهماسبی     سرپرست شهرداری   1330
محمد اسماعیل توکلی اشرفی 1291 دیپلم سرپرست شهرداری بخشدار 1336 - 1332
  قلعه بندی     شهردار   1336-1338
  نبوی 1291 دیپلم شهردار بازرس فنی راه آهن 1338
  فریدون طباطبائی رفیعی     شهردار   1340
غلامرضا فرقانی         1347
  انوش توکلی         1350
حسینعلی موجرلو حسینعلی موجرلو   دارو ساز   دبیر مسئول امور اداری داروئی بهداشت گیلان و کرمان 1351
سید صادق خاوری       کارمند وزارت کشور، شهردار ساری

 1353

هاشم اسکندری 1318 لیسانس اقتصاد   کارمند وزارت کشور، شهردار ساری 1354
  علی اصغر ترابی         1356
محمد تقی کاشانی مطلق 1326       1357-1358
  حسین علی ملتی 1327 مهندس   مدیر عامل اداره کار و امور اجتماعی ، مدیرعامل کارخانه چیت سازی ، مدیرکل دفتر شهری 1358
محمدعلی یزدانپناه محمدعلی یزدانپناه 1328 مهندس معمار      1360
  جمالی لیوانی 1322 دیپلم     1360
خدا یوسفی خدا یوسفی   تکنسین راه و ساختمان شهردار   1362
حجت اله حاجیلری حجت اله حاجیلری 1333 کارشناس مدیریت دولتی شهردار   1368
حسین محمدزاده حسین محمدزاده   فوق دیپلم برق   رئیس توزیع برق 1372
معصوم معصومی معصوم معصومی         1373
عبدالکریم علیپور عبدالکریم علیپور 1329 فوق دیپلم مکانیک   دبیر 1374
  روح اله طاهری         1376
علی بیات علی بیات 1343 کاردانی شهرسازی     1377
انصار الحسینی انصار الحسینی   کارشناس ارشد مدیر   1378
علی جان علی اکبری علی جان علی اکبری 1344 فوق لیسانس شهردار دبیر 1382
حمید آزموده حمید آزموده   مدیریت آموزشی سرپرست شهرداری بهشهر معاون شهردار- شهردار رستمکلا و دو دوره سرپرست شهرداری بهشهر 1384-1386
قاسم جعفری ماکانی قاسم جعفری ماکانی   فوق لیسانس مدیریت شهردار دبیر - فرماندار - مدیر کل و شهردار

1386

1392

حمید آزموده حمید آزموده   مدیریت آموزشی شهرداری بهشهر معاون شهردار- شهردار رستمکلا و دو دوره سرپرست شهرداری بهشهر 1392-1396
یاسر فیروزی یاسر فیروزی   فوق لیسانس عمران سازه شهردار کارشناس فنی و شهرسازی 1396-1398
پوریا میرزا زنجانی پوریا میرزا زنجانی 1366 کارشناس ارشد عمران شهردار   1399
             
دی ان ان