ردیف نام و نام خانوادگی مسئول واحد مربوطه شماره تماس
1 احمد توحیدی مسئول مالی 011-34529800
2 مهدی رسولی مسئول حراست 011-34522828
3 سعید کجوری  معاونت توسعه مدیریت و منابع   
4 عبدالرضا مجلسی مسئول آی تی  011-34527586
5 یاسر عموزاد  مسئول درآمد 011-34524241 داخلی 29
6 مصطفی عبدالله پور  مسئول امور قراردادها  011-34527586
7 صفر علی فلاح  مسئول خدمات شهری  011-34529803
8 سید طاهر حسینی عمران 011-34524241 داخلی 32
9 جواد رضوی مسئول حقوقی 011-34524261
10 مهدی شکرگزار مسئول منابع انسانی 011-34524241  داخلی 54
11 سید رضا ابراهیمی  مشاور توسعه مدیریت و منابع  011-34524241  داخلی 20
12 یاسر احمدی  معاونت خدمات شهری 011-34529803
13 مجتبی چاوشی  معاونت عمرانی و شهرسازی   011-34524241  داخلی 25
14 میثم داودی مسئول سرمایه گذاری 011-34521788
15 مجید کاردگر مسئول آرامستان 011-34645057
16 حسین سراجی  مدیر عامل سازمان آتش نشانی  011-34536371
17 محمد فلاحتی سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی 011-34565455
18 فاطمه ذبیح پور  مسئول روابط عمومی  011-34530093
19 نعیمه شازده احمدی مسئول فرهنگی اجتماعی ورزشی 011-34524241  داخلی 31
20 زهره روحی مسئول طرح تفضیلی  011-34524241 داخلی 53
21 فاطمه کرم نژاد  مسئول گردشگری 011-34529100
22 سید حسن غفاری سرپرست سیما و منظر و فضای سبز شهری  011-34525705
23 یاسر فیروزی  مسئول طرح و برنامه 011-34524241  داخلی 31
24 محمد امین ابراهیمی  مسئول کارپردازی 0111-34527586
دی ان ان