اعضای شورای اسلامی شهر شهرستان بهشهر از ابتدا تا کنون

شورای اسلامی شهر دوره اول

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ انتصاب تحصیلات سوابق
1 (انصراف) دکتر کوچکی 1378 پزشک پزشک
2 محمدعلی ییلاقی 1378 دیپلم کارمند
3 براری 1378 دیپلم ناقص بیکار
4 لاله صابری 1378 فوق لیسانس کارمند
5 یزدان پناه 1378 لیسانس دفتر ساختمانی
6 قلی پور 1378 لیسانس مدیر کارخانه
7 فرشاد 1378 فوق دیپلم رییس مخابرات
8 محمد عموزاد خلیلی 1378 دیپلم رییس اتحادیه آهن فروشان

 

 

شورای اسلامی شهر دوره دوم

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ انتصاب تحصیلات سوابق
1 دکتر علی اصغر حق پرست 1381 پزشک رییس بیمارستان
2 حاج محمد برادران 1381 لیسانس استاد دانشگاه
3 مهندس علی درزی 1381 لیسانس دبیر
4 مهندس محمدعلی یزدان پناه 1381 مهندس دفتر مهندسی
5 حاج عباس صداقتی 1381 لیسانس دبیر
6 علی اکبر فخاری 1381 دیپلم آزاد
7 حمیدرضا امامی 1381 لیسانس دبیر

 

 

شورای اسلامی شهر دوره سوم

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ انتصاب تحصیلات سوابق
1 مهندس ملتی 1386 لیسانس مدیر عامل اداره کار و امور اجتماعی،
مدیر عامل کارخانه چیت سازی،
مدیر کل دفتر شهری
2 دکتر بابانژاد 1386 دکتر رییس بیمارستان
3 عباس عسگریان 1386 دیپلم آزاد
4 دکتر عادل 1386 دکتر رییس نظام پزشکی
5 حاج آقا ییلاقی 1386 دیپلم کارمند
6 بهنام برفامی 1386 لیسانس دبیر
7 علی ذبیحی 1386 لیسانس دبیر

 

 

شورای اسلامی شهر دوره چهارم

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ انتصاب تحصیلات سوابق
1 اسفندیار اسدی 1392 لیسانس کارمند
2 عباس عسگریان 1392 دیپلم آزاد
3 علیرضا کوچکی 1392 فوق لیسانس کارمند
4 اسلام بابانژاد 1392 دکتر رییس بیمارستان
5 اعظم السادات حسینی 1392 فوق لیسانس استاد دانشگاه
6 علیرضا احسانپور 1392 لیسانس فرمانده سپاه
7 علی اکبر فخاریان 1392 دیپلم آزاد
8 اویس موسی زاده 1392 فوق لیسانس وکیل
9 علی محمد عارفی 1392 فوق لیسانس وکیل

 

 

شورای اسلامی شهر دوره پنجم

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ انتصاب تحصیلات سوابق
1 علی شکوهی 1396 فوق لیسانس عضو نظام مهندسی
2 علیرضا صدیق 1396 لیسانس وکیل
3 اعظم السادات حسینی 1396 فوق لیسانس استاد دانشگاه
4 علیرضا کوچکی 1396 فوق لیسانس کارمند
5 اسفندیار اسدی 1396 لیسانس کارمند
6 عباس عسگریان 1396 دیپلم آزاد
7 علی اکبر فخاریان 1396 دیپلم آزاد

 

 

دی ان ان