behshahr.ir
امروز پنجشنبه, 24 خرداد 1403
سوالات متداول شهروندان

 حداکثر متراژ سرویس بهداشتی در حیاط و همکف یا زیرزمین 3  متر مربع می باشد و در غیر این صورت مشمول عوارض می گردد.

احداث استخر در زیرزمین صرفا جهت استفاده ساکنین ساختمان و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مجاز است.

 احداث انبار مسکونی در همکف املاکی که دارای زیرزمین می باشند مجاز نبوده و در صورتیکه ملک فاقد زیرزمین باشد و احداث انباری منجر به حذف پارکینگ نگردد، مجاز است . ضمن اینکه احداث انبار مسکونی در مجاورت گذر مجاز نمی باشد. تغییر در تعداد واحدهای انبار مسکونی در زیرزمین نیز در صورت عدم حذف پارکینگ مجاز است.